bdk mobile uniE60C flickr twitter facebook instagram youtube search location minus plus cross materialer hammer pen

Ny guide til vurdering af kulturmiljøer

14.august 2017

Landdistrikternes fremtid afhænger af, at der prioriteres og omstilles til den ny virkelighed. Men hvordan kan bygningsarven spille en rolle i den proces? På baggrund af Collective Impact-gruppens arbejde med ‘Bygningsarven i landdistrikterne’ - et arbejde som Bygningskultur Danmark har taget del i - har rådgviningsfirmaet BARK nu lavet en guide til potentiale-vurdering.

14.august 2017

undefined

Nysted på Lolland. Foto fra guiden.

Omstillingen af Danmarks landdistrikter sætter bygningsarven under pres med risiko for, at værdifulde bygninger, landskaber og kulturmiljøer mister deres funktion og driftspotentiale. Derved risikerer Danmark at miste vigtig kulturarv. For Collective Impact-gruppen ‘Bygningsarven i landdistrikterne’ har BARK gennemført en proces til udvikling af en ny metode til vurdering af kulturmiljøer. De har samlet viden, erfaring og værktøjer i en guide, der kan bistå kommunerne i at arbejde mere strategisk med deres kulturmiljøer.

I forordet til guiden står der:

..de vante metoder har flere ulemper: Med deres fokus på arkitektur og kulturhistorie kortlægger de ikke kulturmiljøernes økonomiske potentiale og investeringskapital. Og metoderne tager heller ikke højde for, at det socioøkonomiske grundlag, den geografiske afgrænsning, nærheden til en større by, og kulturmiljøernes antal og kvalitet kan variere fra kommune til kommune. Denne guide tager dermed skridtet videre fra kortlægning og udpegning af kulturmiljøer til at idenficere og aktivere de potentialer i kulturmiljøerne, der skal være grundlaget for en videre investering og udvikling lokalt. Kulturmiljøerne skal op af skuffen, og bidrage til at realisere kommunernes strategiske målsætninger.

‘Potentialevurdering af kulturmiljøer – en guide’ viser, hvordan man helt konkret tager skridtet fra kortlægning og udpegning af kulturmiljøer til at aktivere dem i samspil med andre strategier og indsatser. Hvor kortlægningsmetoder som SAVE udelukkende fokuserer på kulturhistorie, arkitektur og miljømæssig sammenhæng medtager guiden også en række socioøkonomiske faktorer, der er afgørende for at vurdere det samlede potentiale. Hvor tæt ligger miljøet på en motorvej? Hvor stor er befolkningstætheden? Hvor langt er der til nærmeste større by? Hvad er husstandsindkomsten i området? Disse og flere faktorer er med til at give kommunerne en idé om de strategiske potentialer for et givent kulturmiljø.

Hent guiden som PDF

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Bygningskultur Danmarks nyhedsbrev og få nyheder, arrangementer og debat om bygningskultur tilsendt hver 14. dag.

Hvad søger du?

Håndværker

Materialer

Arkitekt