bdk mobile uniE60C flickr twitter facebook instagram youtube search location minus plus cross materialer hammer pen

Gotikken var en bygningsstil i middelalderens Europa ca. 1150-1525, der byggede videre på den romanske stil, men adskilte sig fra denne ved en stærk vertikal orientering kendetegnet ved anvendelse af spidsbuer, spidshvælv og opadstræbende piller.

Gotikken er mest synlig i kirkebyggeriet; dog har enkelte profane gotiske huse overlevet tidens tand. Domkirkerne i Århus og Roskilde er bemærkelsesværdige danske eksempler på gotisk kirkebyggeri, og mange danske romanske landsbykirker blev ombygget eller fik tilføjet et tårn i gotisk stil, så stilskiftet er klart aflæseligt i murværk eller skiftet fra rundbuede til spidsbuede vinduer.

Her i landet har stilen mest udfoldet sig som murstensgotik, hvor tegl anvendes til konstruktioner, og hvor kamtakkede gavle er synlige vidnesbyrd om gotikken. I Danmark fortsatte stiltræk fra gotikken i kirkebyggerier helt op til ca. 1650, hvilket ses i bl.a. Trinitatis Kirke og i Frederiksborg Slotskirke.

Se film med eksempler på gotiske middelalderbygninger: