bdk mobile uniE60C flickr twitter facebook instagram youtube search location minus plus cross materialer hammer pen

Nyklassicisme betegner klassicismens genkomst i Danmark og Norden i perioden ca. 1915-1930. Ligesom i renæssancen og klassicismen blev antikkens enkle græske og romerske bygningskunst efterlignet. Overdreven ornamentik blev undgået, og i stedet blev de rene flader, søjler og monumentaliteten opdyrket.

C.F. Hansens arkitektur, der blev genopdaget og formidlet af Hans Koch og Carl Petersen, blev forbilledet for en stram, monumental arkitektur, der ofte fremstod kubisk med pudsede facader, få vindueshuller og kvistløse tage. Etagehusene, der enten var pudsede eller fremstod i blankmur, blev til en stram, rytmisk, sparsomt dekoreret arkitektur uden fremspring og karnapper (nedsættende kaldet ”kilometerstil”).

Boligerne blev mere enkelt og funktionelt indrettet, selvom der stadig i grundplanerne var reminiscenser af de foregående perioders tilgang til boligen som repræsentation snarere end som funktionel bolig indrettet til det moderne liv.

Se vores lille film med et udvalg af det bedste af nyklassicismen i Danmark: